Cart 0
n1.png

Whizz Thru SPM Pendidikan Islam

RM 18.50


Whizz Thru SPM Pendidikan Islam merupakan buku rujukan komprehensif yang disediakan untuk pelajar Tingkatan 4 & 5. Buku ini mengandungi dua bahagian utama, iaitu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Nota disediakan dalam bentuk poin. Klon SPM turut disediakan untuk para pelajar. Info Islam disediakan untuk memperkenalkan pelajar kepada maklumat tambahan yang terdapat dalam setiap pelajaran. Zadul Fikr pula menguji daya fikir pelajar dengan soalan-soalan yang berkaitan pelajaran yang akan dipelajari. Praktis SPM disediakan pada akhir setiap pelajaran. Jawapan yang disediakan akan memudahkan pelajar membuat rujukan.