Cart 0
q1.png

Terjemahan: Al-Ibanah 'An Usul Al-Diyanah

RM 35.00


Buku al-Ibanah merupakan karya agung Al-Imam Abu al-hasan al-Asyaari sebelum beliau meninggal dunia. Buku ini menjadi panduan umat Islam di dalam isu-isu utama di dalam akidah. Terutamanya isu berikut:


- Benarkah dapat melihat Allah dengan mata kepala?

- Perbincangan: Al-Quran Itu Kalamullah!

- Allah bersemayam di atas Arasy

- Wajah, Mata dan Tangan Allah

- Penolakan Terhadap Muktazilah

- Wujudkah Telaga Rasullulah


Pelbagai isu lagi dibincangkan di dalam buku ini secara padat, penuhhujah dan sanggahan


Ibnu Asaakir di dalam buku At-Tabyiin halaman 128 berkata, "brangsiapa yang membaca kitab al-Ibaanah pasti akan mengetahui kedudukan beliau dalam bidang ilmu dan agama."