Cart 0
1488054933_2659918_z

Smart PT3 Pendidikan Islam PPPM Tingkatan 1.2.3

RM 22.80 RM 28.50


Siri Smart PT3 terdiri daripada teks rujukan padat yang diterbitkan khusus untuk para pelajar Tingkatan 1, 2 & 3 yang bakal menduduki Pentaksiran Tingkatan Tiga ( PT3 ). Nota padat dan kemas kini serta bahan grafik yang disediakan dapat mempertingkatkan kefahaman pelajar serta membantu mereka mencapai kecemerlangan dalam PT3.

   Ciri-ciri istimewa :

  • Nota grafik untuk revisi pantas
  • Nota yang efektif, sistematik dan komprehensif
  • Info tambahan yang memberi maklumat lanjut dan terkini
  • Band dalam PPPM ditanda pada subtopik berkenaan
  • Latihan sumatif yang pelbagai dan mencabar
  • Soalan berasakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ( KBAT )
  • 1 set kertas model mirip Pentaksiran Tingkatan Tiga ( PT3 )
  • Jawapan untuk rujukan dan semakan