Cart 0
n1.png

Nota & Latihan STPM Pengajian Perniagaan Penggal 1

RM 12.90


Nota dan Latihan STPM Pengajian Perniagaan Penggal 1 dihasilkan untuk memenuhi keperluan khusus pelajar STPM yang menginginkan buku ulangkaji yang mengetengahkan nota yang padat dan latihan yang mencabar. Buku ini diyakini dapat membantu pelajar untuk mengingati fakta-fakta penting dan membina kemahiran menjawab soalan. Selain latihan pengukuhan yang mendedahkan pelajar kepada latihan berformatkan peperiksaan STPM, latihan stimulasi turut dimasukkan untuk menguji ingatan pelajar terhadap konsep-konsep penting. Dua set kertas model STPM disediakan bagi memperkukuh kemahiran pelajar untuk menjawab soalan mirip STPM. Jawapan pada akhir buku membolehkan pelajar membuat semakan disamping melatih kemahiran pelajar untuk menjawab soalan dengan lebih yakin dan berkesan.