Cart 0
g1.png

Kuasai Tajwid 6 Jam

RM 30.00


SINOPSIS

 

Buku ini menghuraikan hukum hakam Tajwid dengan lengkap. Ia disampaikan dengan penyampaian yang penuh warna, lengkap dengan contoh, disertai carta dan rajah serta grafik bagi memudahkan pemahaman.

Sesuai dimilik oleh pelbagai peringkat usia yang ingin mempelajari ilmu Tajwid dan memperbaiki mutu bacaan al-Quran.

 

 

KANDUNGANDoa Membaca & Menghafaz Al-Quran

Nama-Nama Huruf Hijaaiyyah

 1. Sejarah Ringkas Al-Quran
 2. Pengenalan Huruf Hijaaiyyah
 3. Pengenalan Ilmu Tajwid
 4. Makhraj Huruf
 5. Sifat Huruf
 6. Hukum Mad
 7. Hukum Mim Mati
 8. Hukum Nun Mati & Tanwin
 9. Hukum Idghåm
 10. Hukum Qålqålah
 11. Hukum Rå
 12. Hukum Lam Alif
 13. Hukum Bacaan Lain
 14. Waqåf & Ibtida’
 15. Lampiran
 • Ringkasan Hukum Tajwid