Cart 0
N304.png

KITAB HALAL HARAM DALAM ISLAM ( EDISI KEMASKINI 2019 )

RM 68.00 RM 70.00


Antara keistimewaan buku ini ialah:

- Menjawab dan menghurai permasalahan ummah pada masa kini
- Memperkenalkan masyarakat kepada dalil-dalil, secara naqli dan aqli
- Memimpin pembaca untuk mengenali cara intinbat hukum
- Mengemukakan fatwa ulama dan pendapat mereka
- Mendahulukan maslahah dan menolak mafsadah dalam mengemukakan           ijtihad
- Tidak terikat dengan hanya satu-satu mazhab