Cart 0
N153.png

KAUM-KAUM YANG BINASA

RM 19.71 RM 21.90


Al-Quran banyak mencatit sejarah perihal kaum terdahulu yang ingkar akan perintah Allah swt dan RasulNya. Akibatnya, mereka menerima azab seksa yang amat dahsyat. Ke manakah kaum Ad, kaum Sodom, penduduk Saba’ dan beberapa kaum gah terdahulu? Diturunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad saw sebagai petunjuk kepada umat terkemudian. Bahkan diciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepadaNya.