Cart 0
05.png

Kamus Sinonim dan Antonim Bahasa Arab-Bahasa Melayu KSSM (Mini)

RM 16.95


Kamus Sinonim dan Antonim KSSM sememangnya teman terbaik murid untuk mempertingkatkan penguasaan dalam aspek sinonim dan antonim bahasa Arab

Padat dengan ciri-ciri berikut:


  • Entri bahasa Arab berserta dengan padanan bahasa Melayu
  • Melebihi 1,000 entri, termasuk perkataan dari buku teks Bahasa Arab sekolah menengah
  • Setiap entri dijeniskan mengikut kelas kata masing-masing
  • Susunan mengikut abjad tanpa mengambil kira imbuhan dalam entri
  • Maksud yang tepat dan padat untuk sinonim dan antonim
  • Ayat contoh untuk menunjukkan penggunaan sinonim dan antonim dalam penulisan