Cart 0
1488054743_2637134_z

Kamus Pelajar Oxford Fajar Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia-Bahasa Cina Edisi Kedua

RM 12.76 RM 15.95


Bahasa Inggeris - Bahasa Malaysia - Bahasa Cina 

  • Sebuah kamus tribahasa, Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia-Bahasa Cina.
  • Mengandungi lebih daripada 20,700 kata dasar dan kata terbitan.
  • Penambahan 700 entri baharu.
  • Kata dasar dan kata terbitan disusun dengan teliti berserta kelas kata.
  • Penambahan 450 istilah baharu asas teknologi maklumat dan komunikasi.
  • 三语词典。
  • 收录将近20,700个基词及合成词。
  • 基词及合成词附加词类标注,并小心编排。
  • 新增450个信息通讯技术词汇。