Cart 0
N7.jpg

KAMUS DASAR TRIBAHASA BERGAMBAR PINTAR KSSR MURID TAHAP 1

RM 14.90


✔ DISERTAI 22 HALAMAN GAMBAR TEMA

 ✔ B.MELAYU - B. INGGERIS - B.ARAB

 Berdasarkan senarai Perbendaharaan Kata Bahasa Melayu Tahap 1 KSSR. Dimuatkan kata-kata lain yang dalam lingkungan pengetahuan, pengalaman, dan kebolehan anak-anak sebagai tambahan. Berisi lebih daripada 2000 patah kata dasar dan kata terbitan yang ditunjukkan dengan warna berbeza. Disertakan lebih daripada 1000 ilustrasi berwama-wami yang dapat mendukung makna sesuatu kata. Menggunakan bahasa baku agar anak-anak terdidik dengan bahasa yang baik. Dibina struktur ayat yang mudah sebagai contoh penggunaan sesuatu kata di samping untuk mendukung maknanya.  

• ANGGOTA BADAN

 • PERALATAN DI RUMAH

 • HAIWAN • BUAH-BUAHAN

 • SAYUR-SAYURAN

 • PENGANGKUTAN 

• PEKERJAAN 

• PAKAIAN