Cart 0
n4.png

Kamus Bahasa Melayu

RM 33.60


Antara keistimewaan Kamus Bahasa Melayu ialah:

  • Carian pantas kata : Memudahkan carian makna kata terbitan
  • Lebih daripada 26 000 kata entri dan kata terbitan berserta kelas kata
  • Disertakan Nota Bahasa tentang kata entri sebagai rujukan asas tatabahasa
  • Disertakan juga label subjek bagi kata entri tertentu seperti kimia, fizik, perubatan dan lain-lain
  • Bimbingan sebutan yang tepat untuk pengguna
  • Kata-kata entri yang terpilih didatangkan dengan sinonim, antonim dan peribahasa supaya dapat menambah perbendaharaan baharu pengguna dalam bahasa Melayu
  • Disemak dan dikemaskinikan oleh pakar bahasa terkemuka