Cart 0
g6.png

Iqra' Genius: Kaedah Berkesan Belajar Al-Quran

RM 18.90


Iqra Genius: Kaedah Berkesan Belajar Al-Quran ini adalah untuk para pelajar mempelajari kaedah dan tatacara yang betul dan mudah untuk membaca al-Quran. Menerangkan cara-cara, membunyikan makhraj huruf iaitu tanwin, kasrah, fathah, dhommah, tanda sukun, tasydid (sabdu), hukum mad dan tanda-tanda wakaf.