Cart 0
q1.png

Indahnya Kenegaraan Islam

RM 20.00 RM 22.00


Buku: Indahnya Kenegaraan Islam

Mohd Nidzam Abdul Kadir


Buku “Indahnya Kenegaraan Islam” ini adalah berkenaan dengan hukum dan akhlak. Buku ini mengupas beberapa perkara berkaitan isu politik, pentadbiran dan sistem negara. Maka penulis cuba mengolah semula pendapat dan pemikiran ulama dalam buku ini.


Buku ini menjadi kemestian kepada masyarakat untuk memilikinya kerana mengupas secara ilmiah berkaitan tunjang asas dalam sesebuah negara. Menyingkap pendekatan Islam dalam pemerintahan dan kenegaraan.


Memberikan garis panduan kepada rakyat dan pemerintah dalam etika bernegara dan mengharmonikan sistem yang sedia ada agar selari dengan panduan Islam. Diharapkan dengan memiliki buku ini, masyarakat bijak berpolitik dengan matang tanpa meruntuhkan asas keharmonian, persaudaraan dan kenegaraan.


ISBN: 978-967-388-136-9

Halaman: 192