Cart 0
1488054930_2658099_z

FOCUS SPM Biologi Tingkatan 4.5

RM 27.96 RM 34.95


FOCUS SPM merupakan siri buku rujukan yang diterbitkan khusus untuk murid yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Kombinasi nota yang komprehensif, petua yang berguna, contoh yang jelas, soalan yang sistematik dan menyeluruh, jawapan yang lengkap, ilustrasi yang jelas dan menarik, serta reka letak yang kreatif memudahkan murid mengulang kaji. Penerapan KemahiranBerfikir Aras Tinggi (KBAT) dan i-Think dapat memperkembang kemahiran intelektual murid selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Ciri-ciri unggul ini pasti memberikan kejayaan yang cemerlang kepada setiap murid.