Cart 0
j.png

Fiqh Sunnah Imam Syafie

RM 33.30 RM 35.00


Kitab Fiqh Al-Sunnah Imam Syafie ini adalah sebuah kitab fiqh yang sepatutnya dimiliki dan dibaca oleh setiap individu Muslim dalam mendalami pengetahuan Fardhu 'Ain dan Fardhu Kifayah. Perbahasan dan kandungannya yang lengkap dan mantap merangkumi hampir kesemua aspek amalan dalam kehidupan seharian seperti solat, puasa, zakat, haji, fara'id, hukum-hukum jinayat dan muamalat serta banyak lagi. Diperkuatkan lagi dengan nas-nas serta dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah, amat berguna bagi setiap individu Muslim. Ia juga dapat menambahkan lagi pengetahuan dan pemahaman yang wajib diketahui dalam membimbing tatacara hidup yang berlandaskan perintah dan larangan Allah S.W.T.

Kitab ini dapat menyuburkan budaya membaca dan keilmuan kalangan masyrakat masa kini dan agakkurang gemar membaca dan menambahkan ilmu. Sebaliknya mereka ini lebih cenderung ke arah budaya hiburan melekakan, pergaulan bebas, mereka kini lebih cenderung ke arah budaya hiburan melekakan, pergaulan bebas, meremehkan perintah dan larangan Allah S.W.T seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya.

Semoga kitab ini dapat memberikan manfaat buat para pembaca dengan menjadi pembimbing dalam segenap aspek dalam kehidupan seharian yang berlandaskan nas dan dalil yang sahih daripada al-Quran dan al-Sunnah. Bukannya berdasarkan amalan-amalan bidaah yang menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima Allah S.W.T. Selain itu juga, dengan ilmu yang kita peroleh berkenaan ibadah ini dapat kita kongsikan bersama ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita.