Cart 0
j.png

Fiqh Perbandingan Isu-Isu Fiqh Terpilih (hard cover)

RM 47.50 RM 50.00


Buku yang berada di tangan pembaca kali ini adalah sebuah buku yang disusun oleh Dr. Basri bin Ibrahim AI-Hasani AI-Azhari yang bertajuk "Fiqh Perbandingan : Isu-Isu Fiqh Terpilih".
Tujuan penyusunannya adalah untuk mendedahkan para pembaca dengan pandangan-pandangan ulama Islam tentang berbagai-bagai isu yang timbul di dalam masyarakat, dalil-dalil yang menjadi hujah di kalangan mereka, perbahasan ke atas dalil-dalil tersebut, seterusnya mengetahui pendapat yang terpilih berdasarkan kepada dalil dan hujah yang paling kuat di antara pendapat yang diutarakan.
Mudah-mudahan buku ini dapat menyuntik semangat kepada umat Islam untuk membuat kajian di dalam satu-satu isu yang timbul di dalam masyarakat dengan mengemukakan dalil-dalil yang mantap daripada AI-Quran, Al-Hadis, ljmak Ulama, kaedahkaedah fiqh, pendapat-pendapat ulama yang muktabar dan lainlainnya. Supaya dengan itu, tradisi menelaah pendapat-pendapat ulama lain dan mengkaji sebelum menerima pendapat mereka, dapat disebarluaskan di dalam masyarakat, lebih-lebih lagi di kalangan para penuntut ilmu dan lulusan institusi pengajian tinggi yang berlatarbelakangkan pengajian Islam.