Cart 0
j.png

Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfaz At-Taqrib (Feqah Lengkap)

RM 27.60 RM 29.00


Kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini adalah hasil karya Qadi Abu Syuja’ atau Syeikh al-’Alim al-Allamah al-Imam Syihab al-Dunya wa al-Din, Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani al-Syafie rahimahullah. Beliau merupakan seorang ulama besar Mazhab Syafie. Kitab ini telah disyarah dan diberikan penjelasan oleh Imam Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Sebuah kitab klasik yang menghimpunkan perbicaraan feqah lengkap Mazhab Syafie. Perbahasan tersebut berkisar tentang:


- Kitab Taharah, Kitab Solat, Kitab Zakat, Kitab Puasa, Kitab Haji - Kitab Jual Beli Dan Beberapa Akad Mu’amalah Selainnya
- Kitab Pembahagian Warisan dan Wasiat
- Kitab Nikah Dan Hukum-Hakam Yang Berkaitan Dengannya
- Kitab Jinayat, Kitab Hudud, Kitab Jihad
- Kitab Haiwan Buruan Dan Sembelihan
- Kitab Hukum-Hakam Perlumbaan Dan Memanah - Kitab Hukum-Hakam Pengadilan Persaksian
- Kitab Pembebasan Hamba


Kitab ini amat masyhur dan dijadikan sebagai bacaan dan rujukan di pengajian sekolah pondok tradisional atau pesantren klasik di rantau Nusantara sehingga hari ini. Semoga pencerahan dan perkongsian ilmu yang terdapat di dalam kitab ini dapat kita manfaatkan untuk diri sendiri serta orang lain. Insya Allah.