Cart 0
ensiklopedia fiqah wanita muslimah.png

Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah

RM 44.00 RM 55.00


Sesiapa juga yang melihat dunia pada hari ini dengan hati nurani, pasti memandang wanita sebagai sasaran musuh-musuh Islam. Wanita pada hari ini diumbang-ambing dan dibingungkan antara ajaran Islam dan kesesatan media massa. Bahkan seringkali ditemukan remaja puteri membesar tanpa pengetahuan tentang al-Quran dan hukum-hakam Islam. Tidaklan hairan kalau sebahagian dari mereka tidak mengenal hukum bersuci yang berkait rapat dengan sah atau tidaknya sembahyang dan tidak mengenal hukum sembahyang yang merupakan tiang kedua dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Demikian pula dengan ibadah dan muamalah yang lain. 

lni lebih ketara lagi dengan hilangnya ikutan di kalangan kaum wanita serta lemahnya kemahuan untuk melaksanakan kewajipan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini boleh dilihat dengan meningkatnya kerosakan, merebaknya perkara-perkara yang melengahkan dan memancing syahwat. 

Bertolak dari sinilah, wanita lebih memerlukan aturan dan pengajaran berbanding lelaki. Keadaan menuntut agar wanita boleh berkarya dan menuntut ilmu yang berguna serta mengamalkan amal soleh. Hal seperti inilah yang mendorong penulis untuk menulis buku tentang hukum-hukum wanita. Walaupun kerosakan sudah sedemikian parah, tetapi masih ramai muslimah yang mahu membaca buku-buku agama yang ditulis berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. 

Hal ini tidak aneh dan menghairankan, kerana fitrah keimanan dan kecintaan kepada agama masih terpendam di dalam hati yang tertutup oleh debu-debu kelalaian. Sebaik sahaja debu tersebut hilang maka keimanan kepada Rasulullah SAW akan segera menyambut dan mengikutinya. 

Selain itu, hal yang mendorong penulis menulis buku ini adalah keinginan supaya buku ini menjadi rujukan bagi wanita dalam mempelajari hukum fiqah yang sering mereka pertanyakan dan perlukan. 

Justeru, perbincangan dalam buku ini, penulis tidak membatasi hanya pada hukum fiqah yang berkaitan dengan wanita sahaja, tetapi juga hukum-hakam yang berkenaan dengan masalah hubungan antara lelaki dan wanita. Walaupun ada sebahagian hukum yang khusus untuk wanita.