Cart 0
j.png

Ensiklopedia Akhlak Muhammad

RM 74.10


Keteladanan yang baginda tunjukkan melalui akhlak mulia adalah rahsia kejayaan baginda dalam menyampaikan dakwah Islam dan ini diakui oleh banyak pihak, sama ada muslim ataupun bukan muslim.

Penjelasan secara terperinci tentang rahsia itu kini ada di dalam ensiklopedia ini sehingga pembaca dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan memperolehi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Code/ISBN:9789674393083