Cart 0
j.png

Dwibahasa Kamus Alaf Baru

RM 11.40 RM 12.00


Kamus ini dilengkapi dengan pengetahuan umum agar pengguna kamus ini Iebih senang mencari informasi yang diperlukan. Di antara pengetahuan umum tersebut ialah tenses. Tujuan kami adalah jika pengguna kamus ini menemukan perkataan-perkataan yang mengalami perubahan kata kerja, maka terus dapat melihat pola kalimat tenses tersebut. Kami sedar bahawa terdapat banyak kesulitan-kesulitan dalam cara pengucapan kata-kata seharian. Untuk mengatasi hal itu, kami sertakan pula cara membacanya dalam setiap kata. Penyusun berharap semoga buku ini mempunyai nilai tambah dalam penggunaan bahasa kerana kami telah melampirkan regular verbs, irregular verbs, grammar lengkap dan informasi dunia yang berguna di dalam kamus ini.