Cart 0
j.png

Berjiwa Suci Kerana Mempunyai Iman

RM 20.90 RM 22.00


Degan kepesatan dan kepantasan teknologi dan sistem maklumat masa kini telah membuat kita, manusia sentiasa kesibukan. Secara tidak langsung juga nilai-nilai kemanusiaan diabaikan satu persatu. Matlarnat kehidupan dipaksikan kepada kebendaan. Dan di sinilah nilai-nilai ketuhanan dan keimanan. disisihkan. Bagi kita umat Islam yang membezakan kita dengan bukan Islam adalah iman. Sekiranya kemantapan iman dijaga sempurna seluruh kehidupan akan sempurna bukan sahaja di dunia malah juga di akhirat nanti.


Buku yang ditedemahkan dari hasil tulisan Sayyid Qutb ini mengulaskan tentang asas kehidupan seorang muslim yang berlandaskan kepada pimpinan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ruang perbicaraan bukan sahaja dari satu perspektif seorang insan. Tetapi ia merangkumi semua bermula daripada individu kepada masyarakat secara keseluruhannya.


Dengan iman mampu menyucikan jiwa dan fizikal kita dalam konteks individu. Dalam konteks masyarakat atau sosial ia akan membina ketamadunan dan peradaban gemilang. Iman tidak menidakkan kemajuan atau pembangunan. Malah sebenarnya imanlah yang akan memandu kemajuan dan pembangunan agar menjadi lebih kukuh dan teguh. Semoga buku ini mampu menyuntik semangat dan inspirasi untuk memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah dan agar sentiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.