Cart 0
dfg.png

BAHRU AL-MADZI JUZU' 1 - 22

RM 849.00 RM 906.00


Kitab BAHRU AL-MADZI ini adalah merupakan himpunan hadith-hadith yang isinya sangat komprehensif. Kitab ini mengandungi 22 juzu', iaitu:

Juzu' 01 - Mengenai Thaharah
Juzu' 02 - Mengenai Solat
Juzu' 03 - Mengenai Solat
Juzu' 04 - Mengenai Solat dan Zakat
Juzu' 05 - Mengenai Puasa
Juzu' 06 - Mengenai Haji 
Juzu' 07 - Mengenai Umrah dan Jenazah 
Juzu' 08 - Mengenai Nikah
Juzu' 09 - Mengenai Thalaq dan Li'an
Juzu' 10 - Mengenai Perburuan
Juzu' 11 - Mengenai Qurban, Nazar, Sumpah, Perjalanan Nabi dan Kelebihan Berperang

Juzu' 12 - Mengenai Perang Sabil, Pakaian, Makanan 
Juzu' 13 - Mengenai Minuman, Kebaktian dan Perhubungan Silaturrahim
Juzu' 14 - Mengenai Ubat-Ubatan, Fara'id, Wasiat, Wala' dan Hibah dan Qadar
Juzu' 15 - Huru-Hara
Juzu' 16 - Mengenai Takbir Mimpi,Saksi dan Zuhud
Juzu' 17 - Mengenai Sifat Qiamat
Juzu' 18 - Mengenai Sifat Syurga, Sifat Neraka dan Iman
Juzu' 19 - Mengenai 'IImu,Minta Izin dan Adab. 
Juzu' 20 - Mengenai Segala Perumpamaan, Pahala, Quran dan Qiraat
Juzu' 21 - Mengenai Tafsir
Juzu' 22 - Mengenai TafsirKitab asal bagi kitab ini (dalam tulisan jawi) telah banyak kali diulang cetaknya. Dan hampir kesemua pelajar-pelajar yang menuntut di Mesir mempunyai kitab ini, sebab kitab ini dicetak di sana.

Dan sesungguhnya kitab asalnya dalam tulisan jawi, tetapi memandangkan kebanyakan generasi sekarang ini yang kurang mahir dalam tulisan jawi. 

Maka untuk membantu mereka yang amat berminat mendalami 'ilmu agama, Ustazah Noraine Abu telah cuba menyalinnya dari tulisan jawi ke tulisan roman dengan tanpa ada pindaan daripada teks asal, agar mudah bagi mereka untuk mengikuti setiap perkataan yang terdapat dalam teks asal.