Cart 0
j.png

Amalan Asmaul Husna Pilihan dan Fadilatnya Agar Pasangan Anda Tidak Curang

RM 13.30 RM 14.00


ALLAH mempunyai Asmaa-UI-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaaul-husna itu." -  (Surah Al-A'raf: 180)

 
"Katakanlah: "Serulah ALLAH atau serulah AR-RAHMAN. Dengan nama yang mana saja kamu sera. Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik)


"Dialah ALLAH, tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai al-asmaul-husna (nama-nama yang balk)" - (Surah Taha: 8) 


Daripada Abu Hurairah R.A. Dia berkata Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah S.W.T. mempunyai 99 nama, iaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga" (Hadis Riwayat Bukhari)


Buku ini disusun oleh khas oleh penterjemah bagi tujuan memelihara kerukunan rumahtangga yang menjadi kunci keluarga bahagia. Keluarga bahagia merupakan salah satu faktor pemangkin kemajuan bangsa dan negara. Salah satu kaedah membina keluarga bahagia ialah mengelakkan kecurangan dalam kalangan pasangan sama ada lelaki mahupun wanita. Walaupun buku ini lebih menumpukan kepada kecurangan dalam kalangan para suami. Justeru, fadilat yang terkandung di dalam al-Asma' al-Husna sepertimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dan jaminan baginda Nabi SAW bahawa setiap doa yang disertakan dengan bacaan al-Asma' al-Husna pasti dikabulkan oleh Allah SWT, patut kita amalkan dalam kehidupan seharian sama ada khusus untuk memohon kebahagiaan rumah tangga atau bagi tujuan doa yang lain. Semoga buku ini bermanfaat buat para pembaca sekalian.