Cart 0
j.png

Amalan-Amalan Bidaah dan Mungkar

RM 11.40 RM 12.00


Pada zaman kini terlalu banyak perkara-perkara bidaah yang sering kita lakukan bagi mengharapkan lebihan pahala yang akan diterima di atas amalan tersebut. Walhal, takrif bidaah yang sebenarnya adalah sate cara dalam agama yang diada¬adakan untuk meniru cara agama yang sebenar diniatkan melakukannya untuk meniru cara yang disyariatkan. Baginda SAW, sangat melarang umatnya yang melakukan bidaah sebagaimana dalam sabdanya yang bermaksud: "Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami (agama) yang tidak ada anal padanya maka ia tertolak. "

Namun, ahli-ahli sufi yang menetap di Zawiyah rata-rata tidak memahami syariat dengan baik lantas mereka sangat taksub terhadap perkara-perkara bidaah ini. Sebagai contoh, mereka membina kubah yang besar di kubur syeikh sufi tanpa mengira daripada tarikat mana sekalipun dan menjadi bahan tawassul kepada Allah SWT. Ia bukan sahaja bidaah, malah menjadi khurafat kerana tnenyekutukan Allah SWT.

Mudah-mudahan buku ini menjadi bahan muhasabah penting kepada pengamal tarikat sufi di negara kita agar perkara bidaah dan mungkar yang pernah berlaku dalam Zawiyah ahli-ahli sufi agar tidak merebak dan menular dalam kalangan pengamal tarikat sufi di negara ini. Dengan mengkaji secara mendalam, semoga kita akan lebih berhati-hati dalam memilih amalan-amalan untuk beribadah kepada Allah SWT.