Cart 0
n99.png

Ace Ahead Teks STPM Makroekonomi Semester 2 Edisi Keempat

RM 36.90


Description

Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang diterbitkan berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini dan Skim Pentaksiran STPM terkini yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).