Cart 0
1488054809_2649813_z

Ace Ahead Perakaunan Penggal 2

RM 23.92 RM 29.90


Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM Baharu bagi Penggal 2. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Perakaunan Kertas 2 dalam sistem pentaksiran STPM Baharu.