Cart 0
1488054744_2637653_z

Ace Ahead Geografi Penggal 1 Edisi Ketiga 16/17

RM 30.32 RM 37.90


Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang diterbitkan berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM Terkini dan Skim Pentaksiran STPM Terkini yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang mengambil mata pelajaran Geografi Kertas 1 memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.