Cart 0
j.png

40 HADIS QUDSI BERKENAAN IBADAH DAN ZIKIR

RM 17.10 RM 18.00


Apakah yang dimaksudkan dengan Hadis Qudsi???

Seorang Muslim perlulah jelas apakah yang dimaksudkan dengan Hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, maknanya daripada Allah SWT manakala lafaznya daripada Rasulullah SAW.

Kebanyakkan Hadis Qudsi membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, kebesaran-Nya, luas rahmat-Nya serta kekuasaan-Nya.

Bagi mendapatkan gambaran yang nyata, buku ini mendatangkan 40 matan Hadis Qudsi berserta maknanya untuk bacaan para Muslimin dalam memahami dengan lebih jelas bentuk dan isi hadis tersebut serta amat sesuai dijadikan bimbingan rohani dalam kehidupan seharian.