Cart 0
j.png

4 Khalifah Agung Zaman Rasulullah Saw

RM 43.70 RM 46.00


Naskah ini begitu ringkas penyusunannya, namun seringkas manapun penyusunannya diharap dapat dimanfaatkan oleh para pembaca, sebagai bacaan tambahan, sekira-kira boleh menimbulkan minat mendalam untuk mengenal dan menghayati Islam ketika meninjau dan menyikap tirai sejarah pemerintahan Islam yang terpengaruhi dengan "berbagai peristiwa untuk menjadi peringatan, renungan dan menyingkap tirai sejarah pemerintahan Islam yang terpenuhi dengan berbagai peristiwa untuk menjadi peringatan, Jenungan, kesedaran, pertimbangan dan penjanaan minds yang lebih terbuka dan kreatif dalam meniti era kebangkitan semula Islam dialaf baru. Insya Allah!