Cart 0
j.png

300 Soal Jawab Masalah Rumah Tangga

RM 27.60 RM 29.00


Buku ini adalah sebuah buku yang agak istimewa kerana ia mencukupi fatwa-fatwa para ulama dan para syeikh kita yang menjawab pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan pasangan yang telah berkahwin mahupun yang akan berkahwin. Buku ini membahaskan tentang hukum-hukum berkenaan perkahwinan , pergaulan yang baik antara suami isteri, dan adab-adab perkahwinan. Juga menyentuh perbahasan tentang masalah-masaah yang berkaitan dengan hukum-hukum bersuci (taharah), talak, khuluk, nusyuz, perubatan, melihat aurat pasangan dan melihat gambar, dan hukum-hukum lain yang boleh dijadikan panduan oleh suami-isteri dalam kehidupan seharian. Harapan penulis semoga huraian daripada buku dapat memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang membacanya, yang mengedarkannya, dan yang menghimpunkannya. Insya-Allah.